Decyzje Celu Publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje Celu Publicznego

Decyzje Celu Publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
106-03-2017Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr: 12/3; 43/4; 10; 7/6 obr. 25 Worpławki, gm. Reszel, nr 65/3; 65/2; 297; 173; 151/12; 312 obr. 4 Dębnik, gm. Reszel, nr 166; 110; 194 obr. 21 Tolniki Małe, gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
207-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla informujące o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na działkach nr 190/6, 168, 169, 130, 140/2, 139/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
326-10-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o podjęciu, na wniosek Energa Operator S.A. w Gdańsku złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Jerzego Tabaka, zawieszonego Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 r., znak: TB-PL.6733.1.2020.3, postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV na działkach nr 190/10, 190/6, 190/5, 190/11, 190/2, 168, 161/2, 161/5, 160/4, 160/5, 160/3, 160/2, 160/1, 159/2, 154/35, 154/36, 154/40, 154/22, 154/13, 154/5, 152, 153, 150, 169, 167/2, 167/1, 166/1, 166/2, 166/3, 165/4, 165/3, 165/2, 164/1, 164/2, 164/5, 164/4, 164/3, 163, 130, 140/3, 140/4, 142, 139/2, 137/2, 137/1, 135, 134, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/1, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3, 132/2, 132/13, 132/14, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec i działka nr 14/1 obręb 26 Wólka Pilecka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
428-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu na wniosek Energa – Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działce nr 200/2 obręb 7-Klewno w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
515-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbiórkę istniejących odcinków napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2 oraz budowę projektowanych odcinków napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na działkach: nr 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Pilec gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn – (Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
607-09-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Operator S.A. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w m. Pilec w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
716-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV ze złączem – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV w celu zasilenia budynków w msc. Leginy na działkach nr 125/4, 132/1, 125/12, 125/13 obręb Leginy w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
807-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Tomasza Boradyn w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV ze złączami – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV na działkach nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 i 27/1 obręb 10-Pasterzewo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
911-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przepustu w pasie drogi wewnętrznej działka nr 242 obręb 8-Leginy w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
1029-03-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 1/2022, znak: TB-PL.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wólka Ryńska na działkach nr 93, 22/6, 23/6 obręb Wólka Ryńska w gminie Reszel,Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1127-03-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejących dróg gminnych w miejscowości Pieckowo na działkach nr 177/2 i 172/3 obr. Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1211-02-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 4/2019, znak: TB.6733.6.2019.PL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 10/3, 17, 16, 25 obręb Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1328-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 4/2020 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4 kV ze złączami na działkach nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1 obręb Pasterzewo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1417-02-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 5/2019, znak: TB.6733.7.2019.PL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej 0,4 kV, z rozbiórką odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV, na działkach nr 139/9, 138, 172/3, obręb Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1525-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikroźródło budynek mieszkalny w Pasterzewie gm. Reszel, na działkach nr 10-48 i 10-54 obręb Pasterzewo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1613-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo na działkach nr 178/1, 176/2, 27/5, 27/4, 27/3, 30/6 obręb Mnichowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1728-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śpigiel na działkach nr 3102/1, 3102/2, 102/3, 14, 127, 15, obręb Śpiglówka w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1802-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Klewno na działkach nr 52/2, 52/1, 95, 185, 202/1, 202/3, 202/4, 207, 137/2, 184, 298, 297, 346, 312, 315, 316, 324, 329/1, 323, 322, 285/1, 285/2, 249, 365, 358 w obrębie Klewno i na działce nr 142/13 w obrębie Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1910-03-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 10 marca 2021 r., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV ze złączem na działce nr 200/2 obręb Klewno w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2012-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 12 lutego 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przepustu w pasie grogi gminnej na działce nr 242 obr. Leginy w Gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
Wyświetlone 1-20 z 97 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.