Decyzje Celu Publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje Celu Publicznego

Decyzje Celu Publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
6116-12-2019Obwieszczenie o wszczęciu przez Burmistrza Reszla postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr 10/3, 17, 16, 25 obręb 12 Pilec w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
6209-12-2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4kV na potrzeby zasilenia zespołu obiektów rekreacyjnych na działkach nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3, 143/1 obręb 8-Leginy w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6329-10-2019– Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.10.2019 decyzji nr 2/2019, znak: TB.6733.4.2019.PL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego w msc. Pilec na działkach na 25 oraz 234/5 obr. Pilec gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6410-09-2019OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego w msc. Pilec gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6503-04-2019OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 02 kwietnia 2019 r. Decyzji Nr 1/2019, znak: TB.6733.1.2019.PL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Klewno, wraz z przesyłem tłocznym do miejscowości Wólka Ryńska w gminie Reszel, na działkach nr 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 52/1, 52/2, 58/1, 62, 63/1, 63/2, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 108/1, 111, 113, 114, 115, 116, 117/2, 117/3, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130/2, 131, 135, 137/2, 146, 147, 151, 152, 153, 154/1, 155/2, 156/1, 162, 164, 169/1, 170, 172, 173, 176, 185, 200/2, 246, 252/1 obręb geodezyjny nr 7 Klewno, oraz nr 5/2, 92, 93, 99 obręb geodezyjny 27 Wólka Ryńska.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6605-02-2019OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 05.02.2019 r. przez Burmistrza Reszla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę kablowej sieci elektroenergetycznej n.n. zasilającej zespół domków letniskowych na działce nr 17-19/22 w Staniewie, na działkach nr 19/16, 19/20, 20, 19/13 oraz 19/22, obręb Staniewo , gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6704-02-2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą techniczną dla miejscowości KLEWNO wraz z przesyłam tłocznym do miejscowości Wólka Ryńska w gm. Reszel na działkach nr 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 52/1, 52/2, 58/1, 62, 63/1, 63/2, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 108/1, 111, 113, 114, 115, 116, 117/2, 117/3, 118, 185, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130/2, 131, 135, 137/2, 146, 147, 151, 152, 153, 154/1, 155/2, 156/1, 162, 164, 169/1, 170, 172, 173, 176, 200/2, 246, 252/1 obręb 7 – Klewno, nr 5/2, 92, 93, 99 obręb 27 – Wólka RyńskaDecyzje Celu PublicznegoAktualny
6804-02-2019OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 04.02.2019 r. przez Burmistrza Reszla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na: rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, do miejscowości Grodzki Młyn, na działkach nr 242, 195/1, 195/2, 194/1, 240/2, 193,1, 193/4, 240/1 obręb geodezyjny nr 9 Mnichowo, gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6913-12-2018OBWIESZCZENIE o wszczęciu w dniu 12 grudnia 2018 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR SA odział w Olsztynie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. zasilającej zespół domów letniskowych na działce nr 17-19/22 w Staniewie na działkach nr 19/16, 19/20, 20, 19/13 oraz 19/22 obręb Staniewo, gm. Reszel gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7012-12-2018OBWIESZCZENIE o wszczęciu w dniu 12 grudnia 2018 r. na wniosek Gminy Reszel postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Rozbudowę sieci wodociągowej dla miejscowości Grodzki Młyn w gm. Reszel na działkach nr 242, 195/1, 195/2, 194/1, 240/2, 193/1, 193/4, 240/1, 284 obręb 9 - Mnichowo , Gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7103-12-2018Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 listopada 2018 r., decyzji nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4 kV, na działkach nr 50, 195, 173, 164 obręb 21 Tolniki Małe oraz na działkach nr 45, 40/3, 40/2, obręb 6 Kępa Tolnicka, w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7230-11-2018Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 listopada 2018 r., decyzji nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4 kV, na działkach nr 50, 195, 173, 164 obręb 21 Tolniki Małe oraz na działkach nr 45, 40/3, 40/2, obręb 6 Kępa Tolnicka, w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7323-11-2018Obwieszczenie, o wydaniu w dniu 23 listopada 2018 r. decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: rozbudowę i przebudowę zewnętrznej sieci wodociągowej i grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Robawy, na dz. nr 159 i 32/5 obręb 14 Robawy, Gmina ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
7415-10-2018Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, złożony przez Jerzego Tabaka reprezentującego firmę TAJAMS z siedzibą w Mrągowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 01 października 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na dz. nr: 50, 195, 173, 164 obr. 21 Tolniki Małe, gm. Reszel, oraz na dz. nr 45, 40/3, 40/2 obr. 6 Kępa Tolnicka, gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
7511-10-2018Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel złożony przez Pana Stanisława Gołaszewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 04 września 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę zewnętrznej sieci wodociągowej i grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Robawy, na dz. nr 159 i 32/5 obręb 14 Robawy, Gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7629-06-2018Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę solarnego oświetlenia drogowego w miejscowości Dębnik na działkach nr 59, 100 i 279, obręb Dębnik w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7725-06-2018OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę oświetlenia drogowego w msc. Pieckowo na działce nr 184/3 obręb Pieckowo, Gmina ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
7824-05-2018OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 24 maja 2018 r. Decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Pieckowo, na działkach nr 186 i 115/6 obręb Pieckowo, gmina Reszel”Decyzje Celu PublicznegoAktualny
7922-05-2018OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 22 maja 2018 r. Decyzji Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na działce nr 11/7 w miejscowości Pudwągi, gm. Reszel”Decyzje Celu PublicznegoAktualny
8018-05-2018OBWIESZCZENIE o wszczęciu na wniosek Gminy Reszel postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę oświetlenia drogowego w msc. Pieckowo na działce nr 184/3 obręb Pieckowo, Gmina ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
Wyświetlone 61-80 z 97 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.