Decyzje Celu Publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje Celu Publicznego

Decyzje Celu Publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
4128-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 4/2020 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4 kV ze złączami na działkach nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1 obręb Pasterzewo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
4228-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu na wniosek Energa – Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działce nr 200/2 obręb 7-Klewno w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
4311-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przepustu w pasie drogi wewnętrznej działka nr 242 obręb 8-Leginy w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
4411-12-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 11 grudnia 2020 r., Decyzji Nr 1/2020, znak: TB-PL.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na działkach nr 190/6, 168, 169, 130, 140/2, 139/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
4507-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla informujące o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na działkach nr 190/6, 168, 169, 130, 140/2, 139/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
4607-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Tomasza Boradyn w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV ze złączami – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV na działkach nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 i 27/1 obręb 10-Pasterzewo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
4726-10-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o podjęciu, na wniosek Energa Operator S.A. w Gdańsku złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Jerzego Tabaka, zawieszonego Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 r., znak: TB-PL.6733.1.2020.3, postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV na działkach nr 190/10, 190/6, 190/5, 190/11, 190/2, 168, 161/2, 161/5, 160/4, 160/5, 160/3, 160/2, 160/1, 159/2, 154/35, 154/36, 154/40, 154/22, 154/13, 154/5, 152, 153, 150, 169, 167/2, 167/1, 166/1, 166/2, 166/3, 165/4, 165/3, 165/2, 164/1, 164/2, 164/5, 164/4, 164/3, 163, 130, 140/3, 140/4, 142, 139/2, 137/2, 137/1, 135, 134, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/1, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3, 132/2, 132/13, 132/14, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec i działka nr 14/1 obręb 26 Wólka Pilecka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
4814-10-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 09 października 2020 r. decyzji nr 3/2020, znak: TB-PL.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N w km 1+253 k. miejscowości Mnichowo na rzece Reszel, na działkach nr 240/2, 240/3, 194/1, 283 obręb 0009 Mnichowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
4918-08-2020Obwieszczenie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N w km 1+253 koło miejscowości Mnichowo na rzece Reszel na działkach nr 240/2, 240/3, 19/1 i 283 obręb 9-Mnichowo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
5023-06-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 23.06.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/4, 145/8, 323, 145/7 i 249/3 obręb Leginy, gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5102-06-2020Obwieszczenie, że w dniu 02 czerwca 2020 r., na wniosek Energa Operator S.A. w Gdańsku złożonego za pośrednictwem pełnomocnika p. Jerzego Tabaka, zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV na działkach nr 190/10, 190/6, 190/5, 190/11, 190/2, 168, 161/2, 161/5, 160/4, 160/5, 160/3, 160/2, 160/1, 159/2, 154/35, 154/36, 154/40, 154/22, 154/13, 154/5, 152, 153, 150, 169, 167/2, 167/1, 166/1, 166/2, 166/3, 165/4, 165/3, 165/2, 164/1, 164/2, 164/5, 164/4, 164/3, 163, 130, 140/3, 140/4, 142, 139/2, 137/2, 137/1, 135, 134, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/1, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3, 132/2, 132/13, 132/14, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec i działka nr 14/1 obręb 26 Wólka Pilecka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5208-05-2020Obwieszczenie z dnia 08.05.2020 r., znak: TB-PL.6733.1.2020 o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV na działkach nr 190/10, 190/6, 190/5, 190/11, 190/2, 168, 161/2, 161/5, 160/4, 160/5, 160/3, 160/2, 160/1, 159/2, 154/35, 154/36, 154/40, 154/22, 154/13, 154/5, 152, 153, 150, 169, 167/2, 167/1, 166/1, 166/2, 166/3, 165/4, 165/3, 165/2, 164/1, 164/2, 164/5, 164/4, 164/3, 163, 130, 140/3, 140/4, 142, 139/2, 137/2, 137/1, 135, 134, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/1, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3, 132/2, 132/13, 132/14, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec i działka nr 14/1 obręb 26 Wólka Pilecka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5305-05-2020Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3, obręb Leginy, gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5417-04-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. Decyzji, znak: TB.6733.5.2019.PL o umorzeniu w całości postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 oraz 143/1, obręb Leginy, gmina Reszel toczącego się na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, złożony przez pełnomocnika Pana Dariusza Macioszczyk reprezentującego firmę ProfilCAD w Olsztynie.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5515-04-2020Obwieszczenie z dnia 15.04.2020 r., znak: TB-PL.6733.1.2020 o wszczęciu postępowanie administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV na działkach nr 190/10, 190/6, 190/5, 190/11, 190/2, 168, 161/2, 161/5, 160/4, 160/5, 160/3, 160/2, 160/1, 159/2, 154/35, 154/36, 154/40, 154/22, 154/13, 154/5, 152, 153, 150, 169, 167/2, 167/1, 166/1, 166/2, 166/3, 165/4, 165/3, 165/2, 164/1, 164/2, 164/5, 164/4, 164/3, 163, 130, 140/3, 140/4, 142, 139/2, 137/2, 137/1, 135, 134, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/1, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3, 132/2, 132/13, 132/14, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec i działka nr 14/1 obręb 26 Wólka Pilecka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5620-03-2020Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o uchyleniu decyzji nr 3/2019, znak: TB.6733.5.2019.PL z dnia 27 stycznia 2020 r. wydanej przez Burmistrza Reszla w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa – Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 oraz 143/1 obr. Leginy, gm. Reszel i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5717-02-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 5/2019, znak: TB.6733.7.2019.PL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej 0,4 kV, z rozbiórką odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV, na działkach nr 139/9, 138, 172/3, obręb Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5811-02-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 4/2019, znak: TB.6733.6.2019.PL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 10/3, 17, 16, 25 obręb Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
5927-01-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 27.01.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 oraz 143/1, obręb Leginy, gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
6023-12-2019Obwieszczenie o wszczęciu przez Burmistrza Reszla postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej i napowietrznej 0,4kV – sieć elektroenergetyczna 0,4kV. Rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV zastępowanej nowo budowaną linią na dz. nr 139/9, 138, 172/3 obr. Pieckowo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
Wyświetlone 41-60 z 97 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.