Decyzje Celu Publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje Celu Publicznego

Decyzje Celu Publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
2129-03-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 1/2022, znak: TB-PL.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wólka Ryńska na działkach nr 93, 22/6, 23/6 obręb Wólka Ryńska w gminie Reszel,Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2221-03-2022Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w msc. Śpigiel na działkach 3102/1, 3102/2, 102/3, 14, 127 i 15 obr. Śpiglówka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2328-02-2022Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego w msc. Pasterzewo na działkach nr 48 i nr 54 obręb Pasterzewo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
2425-02-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w msc. Mnichowo na działkach 178/1, 176/2, 27/5, 27/4, 27/3, 30/6 obr. Mnichowo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
2509-02-2022Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09 lutego 2022 r., decyzji nr 7/2021, znak: TB-PL.6733.9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikroźródło dom jednorodzinny w Mnichowie 39 gm. Reszel wraz z powiązaniem z linią napowietrzną nN na słupie nr 52 (dz. nr 185), na działkach nr 230/2, 227, 185, 197, 195/2, 242, 230/1, 195/1, 264, 240/3, 142/1, 142/2, 7/1, 6/1, 2/1, 9 obręb Mnichowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2601-02-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach 93, 22/6 i 23/6 obr. Wólka Ryńska w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
2703-01-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikro źródło – dom jednorodzinny w Mnichowie 39, gm. Reszel wraz z powiązaniem z linią napowietrzną nN na słupie Nr 52 (działka nr 9-185) na działkach nr 227, 185, 197, 195/2, 242, 230/1, 195/1, 264, 240/3, 142/1, 142/2, 230/2, 7/1, 6/1, 2/1, 204/1*, 199/2* obr. Mnichowo, Gmina Reszel. Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2809-11-2021Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021, znak: TB-PL.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 130 i 154/13 obręb Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2902-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Klewno na działkach nr 52/2, 52/1, 95, 185, 202/1, 202/3, 202/4, 207, 137/2, 184, 298, 297, 346, 312, 315, 316, 324, 329/1, 323, 322, 285/1, 285/2, 249, 365, 358 w obrębie Klewno i na działce nr 142/13 w obrębie Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3020-10-2021Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 130 i 154/13 obręb Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3128-09-2021Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w msc. Klewno na działkach nr: 52/2; 52/1; 95; 185; 202/1; 202/3; 202/4; 207; 137/2; 184; 298; 297; 346; 312; 315; 316; 324; 329/1; 323; 322; 285/1; 285/2; 349; 365; 358 obr. Klewno i na działce nr 142/13 obr. Pieckowo w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3207-09-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Operator S.A. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w m. Pilec w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3327-05-2021Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 maja 2021 r. Postanowienia, znak: TB-PL.6733.6.2021 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch sieci elektroenergetycznych linii kablowych SN dla farm fotowoltaicznych PV Robawy 1 i PV Robawy 2 na działkach nr 3/23, 171 i 152/3 obr. Robawy oraz na działce nr 219 obr. Mnichowo, gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3426-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. decyzji nr 3/2021, znak: TB-PL.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2, na działkach nr: 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Wólka Pilecka gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn – (Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3515-04-2021Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 15 kwietnia 2021 r. decyzji nr 4/2021, znak: TB-PL.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w celu zasilania budynków w miejscowości Leginy na działkach nr 125/4, 232/1, 125/12 oraz 125/13 obręb Leginy w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
3629-03-2021Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2, na działkach nr: 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Wólka Pilecka gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn –(Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3710-03-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 10 marca 2021 r., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV ze złączem na działce nr 200/2 obręb Klewno w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3816-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV ze złączem – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV w celu zasilenia budynków w msc. Leginy na działkach nr 125/4, 132/1, 125/12, 125/13 obręb Leginy w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
3915-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbiórkę istniejących odcinków napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2 oraz budowę projektowanych odcinków napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na działkach: nr 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Pilec gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn – (Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
4012-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 12 lutego 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przepustu w pasie grogi gminnej na działce nr 242 obr. Leginy w Gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
Wyświetlone 21-40 z 97 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.