Decyzje Celu Publicznego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Decyzje Celu Publicznego

Decyzje Celu Publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
109-11-2021Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021, znak: TB-PL.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 130 i 154/13 obręb Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
202-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Klewno na działkach nr 52/2, 52/1, 95, 185, 202/1, 202/3, 202/4, 207, 137/2, 184, 298, 297, 346, 312, 315, 316, 324, 329/1, 323, 322, 285/1, 285/2, 249, 365, 358 w obrębie Klewno i na działce nr 142/13 w obrębie Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
320-10-2021Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 130 i 154/13 obręb Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
428-09-2021Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w msc. Klewno na działkach nr: 52/2; 52/1; 95; 185; 202/1; 202/3; 202/4; 207; 137/2; 184; 298; 297; 346; 312; 315; 316; 324; 329/1; 323; 322; 285/1; 285/2; 349; 365; 358 obr. Klewno i na działce nr 142/13 obr. Pieckowo w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
507-09-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Operator S.A. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w m. Pilec w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
627-05-2021Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 maja 2021 r. Postanowienia, znak: TB-PL.6733.6.2021 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch sieci elektroenergetycznych linii kablowych SN dla farm fotowoltaicznych PV Robawy 1 i PV Robawy 2 na działkach nr 3/23, 171 i 152/3 obr. Robawy oraz na działce nr 219 obr. Mnichowo, gmina Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
726-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. decyzji nr 3/2021, znak: TB-PL.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2, na działkach nr: 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Wólka Pilecka gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn – (Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
815-04-2021Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 15 kwietnia 2021 r. decyzji nr 4/2021, znak: TB-PL.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w celu zasilania budynków w miejscowości Leginy na działkach nr 125/4, 232/1, 125/12 oraz 125/13 obręb Leginy w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
929-03-2021Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2, na działkach nr: 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Wólka Pilecka gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn –(Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1010-03-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 10 marca 2021 r., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV ze złączem na działce nr 200/2 obręb Klewno w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1116-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV ze złączem – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV w celu zasilenia budynków w msc. Leginy na działkach nr 125/4, 132/1, 125/12, 125/13 obręb Leginy w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1215-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbiórkę istniejących odcinków napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV Reszel – Mrągowo 2 oraz budowę projektowanych odcinków napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na działkach: nr 84/3, 80/2, 86, 78/7, 78/1, 87/3, 90/19, 90/6, 90/5, 90/7, 90/23, 90/20, 90/21, 71/4, 88, 63/8, 63/9, 63/7, 63/5, 63/6, 63/2, 442/3, 3049, 61 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 2-gi inwestycji); nr 226, 220, 185, 186, 187/8, 187/3, 187/10, 179/1, 178, 101/4, 101/6, 101/2, 177, 184, 176/5, 176/2, 176/6, 176/4, 175, 171, 190/2, 168, 167/2, 169, 161/5, 161/2, 161/3, 190/5, 190/11, 190/10, 190/7, 190/9, 190/8, 190/3, 191, 195, 190/6, 166/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 3-ci inwestycji); nr 7/7, 7/8 obręb Pilec gm. Reszel, nr 9/6, 9/7, 9/4 obręb Stachowizna gm. Kętrzyn – (Odcinek 4-ty inwestycji); nr 81, 110, 117/1 obręb Pilec gm. Reszel – (Odcinek 5-ty inwestycji).Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1312-02-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 12 lutego 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przepustu w pasie grogi gminnej na działce nr 242 obr. Leginy w Gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1428-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 4/2020 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej 0,4 kV ze złączami na działkach nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1 obręb Pasterzewo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1528-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu na wniosek Energa – Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działce nr 200/2 obręb 7-Klewno w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1611-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przepustu w pasie drogi wewnętrznej działka nr 242 obręb 8-Leginy w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
1711-12-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 11 grudnia 2020 r., Decyzji Nr 1/2020, znak: TB-PL.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na działkach nr 190/6, 168, 169, 130, 140/2, 139/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1807-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla informujące o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na działkach nr 190/6, 168, 169, 130, 140/2, 139/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
1907-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Tomasza Boradyn w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV ze złączami – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV na działkach nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 i 27/1 obręb 10-Pasterzewo w gm. ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
2026-10-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o podjęciu, na wniosek Energa Operator S.A. w Gdańsku złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Jerzego Tabaka, zawieszonego Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 r., znak: TB-PL.6733.1.2020.3, postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV na działkach nr 190/10, 190/6, 190/5, 190/11, 190/2, 168, 161/2, 161/5, 160/4, 160/5, 160/3, 160/2, 160/1, 159/2, 154/35, 154/36, 154/40, 154/22, 154/13, 154/5, 152, 153, 150, 169, 167/2, 167/1, 166/1, 166/2, 166/3, 165/4, 165/3, 165/2, 164/1, 164/2, 164/5, 164/4, 164/3, 163, 130, 140/3, 140/4, 142, 139/2, 137/2, 137/1, 135, 134, 133/1, 133/2, 133/3, 133/42, 133/43, 133/5, 133/6, 133/7, 133/15, 133/41, 133/14, 133/13, 133/12, 133/79, 133/77, 133/78, 133/9, 133/19, 133/18, 133/17, 133/44, 133/45, 133/20, 133/21, 133/26, 133/25, 133/24, 133/23, 133/22, 133/32, 133/31, 133/30, 133/29, 133/76, 133/75, 133/27, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/33, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/74, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/63, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/1, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3, 132/2, 132/13, 132/14, 131/13, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 131/2, 131/8, 131/7, 131/6, 131/4, 131/5 obręb 12 Pilec i działka nr 14/1 obręb 26 Wólka Pilecka w gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
Wyświetlone 1-20 z 70 rekordów.