Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje Celu Publicznego

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą techniczną dla miejscowości KLEWNO wraz z przesyłam tłocznym do miejscowości Wólka Ryńska w gm. Reszel na działkach nr 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 52/1, 52/2, 58/1, 62, 63/1, 63/2, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 108/1, 111, 113, 114, 115, 116, 117/2, 117/3, 118, 185, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130/2, 131, 135, 137/2, 146, 147, 151, 152, 153, 154/1, 155/2, 156/1, 162, 164, 169/1, 170, 172, 173, 176, 200/2, 246, 252/1 obręb 7 – Klewno, nr 5/2, 92, 93, 99 obręb 27 – Wólka Ryńska więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, złożony przez Jerzego Tabaka reprezentującego firmę TAJAMS z siedzibą w Mrągowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 01 października 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na dz. nr: 50, 195, 173, 164 obr. 21 Tolniki Małe, gm. Reszel, oraz na dz. nr 45, 40/3, 40/2 obr. 6 Kępa Tolnicka, gm. Reszel więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel złożony przez Pana Stanisława Gołaszewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 04 września 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę zewnętrznej sieci wodociągowej i grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Robawy, na dz. nr 159 i 32/5 obręb 14 Robawy, Gmina Reszel. więcej »