Decyzje Celu Publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje Celu Publicznego

Decyzje Celu Publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
127-03-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejących dróg gminnych w miejscowości Pieckowo na działkach nr 177/2 i 172/3 obr. Pieckowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
206-03-2023Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.03.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kocibórz na działkach nr 9/16, 202, 18/3, 18/14, 18/8 oraz 236 obręb Robawy w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
327-02-2023Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę dróg gminnych w msc. Pieckowo na dz. nr 172/3 i 177/2 obr. Pieckowo, gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
409-02-2023Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09 lutego 2023 r., decyzji nr 10/2022, znak: TB-PL.6733.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej – zmiana trasy w miejscowości Klewno, na działkach nr 324, 3308/2 i 323 obręb Klewno w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
517-01-2023Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 17 stycznia 2023 r. decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN ze złączami kablowymi nN 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 19/75, na działkach nr 19/74 i nr 19/75, obręb Staniewo w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
609-01-2023Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu, postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz w Gminie Reszel na działkach nr 9/16, 202, 18/3, 18/14, 18/8, 236 obr. Robawy, gm. Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
728-12-2022Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w msc. Klewno (zmiana przebiegu trasy sieci) na działkach nr 324, 3308/2 i 323 obr. Klewno w Gminie Reszel Decyzje Celu PublicznegoAktualny
819-12-2022Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 19 grudnia 2022 r. decyzji nr 8/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka linii kablowych elektroenergetycznych SN 15kV oraz złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działkach nr 173 i 5/7 obręb Dębnik w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
901-12-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 19/75 obr. Staniewo, na działce nr 19/74 obr. Staniewo w Gminie Reszel Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1008-11-2022Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Arkadiusza Stępień w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działkach nr 173 i 5/7 obr. Dębnik w Gminie Reszel Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1128-10-2022Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28 października 2022 r. decyzji nr 7/2022, znak: TB-PL.6733.7.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: przebudowę stopnia wodnego Małej Elektrowni Wodnej Stachowizna wraz z budową przepławki dla ryb od km 15+400 do km 14+400 rzeki Dajna, gmina Reszel i gmina Kętrzyn.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1226-10-2022Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 października 2022 r. Postanowienia, znak: TB.6733.1.2019.PL o sprostowaniu z urzędu, wydanej przez Burmistrza Reszla Decyzji nr 1/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Klewno, wraz z przesyłem tłocznym do miejscowości Wólka Ryńska w gminie Reszel, na działkach nr 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 52/1, 52/2, 58/1, 62, 63/1, 63/2, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 108/1, 111, 113, 114, 115, 116, 117/2, 117/3, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130/2, 131, 135, 137/2, 146, 147, 151, 152, 153, 154/1, 155/2, 156/1, 162, 164, 169/1, 170, 172, 173, 176, 185, 200/2, 246, 252/1 obręb geodezyjny nr 7 Klewno, oraz nr 5/2, 92, 93, 99 obręb geodezyjny 27 Wólka Ryńska.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1301-09-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę stopnia wodnego Małej Elektrowni Wodnej Stachowizna wraz z budową przepławki dla ryb od km 15+400 do km 14+400 rzeki Dajna, gmina Reszel i gmina Kętrzyn.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1422-08-2022Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2022 r. decyzji nr 6/2022, znak: TB-PL.6733.6.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej nN ze złączami kablowymi nN 0,4 kV na działce nr 17-19/74 w celu zasilenia działki nr 17-19/75, obręb Staniewo w gminie ReszelDecyzje Celu PublicznegoAktualny
1512-08-2022Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2022 r. decyzji nr 5/2022, znak: TB-PL.6733.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka linii kablowych elektroenergetycznych SN 15kV oraz złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działce nr 37/7 obręb Dębnik w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1614-07-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 19/75 obr. Staniewo, na działce nr 19/76 obr. Staniewo w Gminie Reszel Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1713-07-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działce nr 37/7 obr. Dębnik w Gminie Reszel. Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1828-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śpigiel na działkach nr 3102/1, 3102/2, 102/3, 14, 127, 15, obręb Śpiglówka w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
1925-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikroźródło budynek mieszkalny w Pasterzewie gm. Reszel, na działkach nr 10-48 i 10-54 obręb Pasterzewo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
2013-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo na działkach nr 178/1, 176/2, 27/5, 27/4, 27/3, 30/6 obręb Mnichowo w gminie Reszel.Decyzje Celu PublicznegoAktualny
Wyświetlone 1-20 z 97 rekordów.