Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje Celu Publicznego

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

OBWIESZCZENIE że w dniu 09.04.2018 r. na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, złożony przez Jerzego Szakiel reprezentującego firmę Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych z siedzibą w Biskupcu, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV na działce nr 186 i 115/6 w Pieckowie, gmina Reszel” więcej »