Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje Celu Publicznego

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, złożony przez Jerzego Tabaka reprezentującego firmę TAJAMS z siedzibą w Mrągowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 01 października 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, na dz. nr: 50, 195, 173, 164 obr. 21 Tolniki Małe, gm. Reszel, oraz na dz. nr 45, 40/3, 40/2 obr. 6 Kępa Tolnicka, gm. Reszel więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel złożony przez Pana Stanisława Gołaszewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 04 września 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę zewnętrznej sieci wodociągowej i grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Robawy, na dz. nr 159 i 32/5 obręb 14 Robawy, Gmina Reszel. więcej »