Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Okręg, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel we wsi Św. Lipka przy drodze wojewódzkiej nr 594.

Załączniki