Wersja obowiązująca z dnia

SIO ( System Informacji Oświatowej)

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     SIO ( System Informacji Oświatowej)
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r.o systemie informacji oświatowej
6 Cel przetwarzania danych     wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów prawa
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, uczniowie szkół i placówek oświatowych
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- data i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- miejsce pracy/nauki
- zawód
- wykształcenie
9 Sposób zbierania danych     od osób, których dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy