Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydaniu w dniu 09 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: : WOŚ.420.113.2018.MG.10, dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, infrastrukturą techniczną dla msc. Klewno i przesyłem tłocznym do miejscowości Wólka Ryńska w gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Załączniki: