Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Reszlu w dniu 15 stycznia 2019 r.

I N F O R M A C J A

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, 
ŻE W DNIU 15 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZ. 16.00 
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY 
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Załączniki: