Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812018-11-14141/2018Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
822018-11-08140/2018Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Reszla z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 420 520,00 zł.Obowiązujący
832018-11-08137/2018Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Reszla z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - ArchitektonicznejObowiązujący
842018-11-06138/2018Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na:  „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychObowiązujący
852018-11-06136/2018Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Reszel stanowiącej własność Skarbu Państwa  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Obowiązujący
862018-10-30135/2018Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Reszla z dnia 30 października 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
872018-10-30134/2018ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 30 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
882018-10-23132/2018Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Reszla z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Obowiązujący
892018-10-18131/2018ZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
902018-10-18130/2018Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Reszla z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
Strona 9 z 46