Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812018-07-1990/2018Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Reszla z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Obowiązujący
822018-07-1287/2018Zarządzenie 87/2018 Burmistrza Reszla z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: przyznania nagrody Burmistrza za działalność w dziedzinie kultury Obowiązujący
832018-07-1286/2018Zarządzenie 86/2018 Burmistrza Reszla z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: przyznania nagrody Burmistrza za działalność w dziedzinie kultury Obowiązujący
842018-07-1285/2018Zarządzenie 85/2018 Burmistrza Reszla z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: przyznania nagrody Burmistrza za działalność w dziedzinie kultury Obowiązujący
852018-07-0984/2018Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Reszla z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Modernizację okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Obowiązujący
862018-07-0683/2018Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łączej wysokości 2 362 954,00 złObowiązujący
872018-07-0480/2018Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Reszla z dnia  04 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
882018-07-0379/2018Zarządzenie  Nr 79/2018 Burmistrza Reszla z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej  w obrębie geodezyjnym Zawidy gm. Reszel. Obowiązujący
892018-07-0378/2018Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Reszla z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej  w obrębie geodezyjnym Pieckowo gm. Reszel . Obowiązujący
902018-07-0377/2018Zarządzenie  Nr 77/2018 Burmistrza Reszla z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej  w obrębie geodezyjnym Pieckowo gm. Reszel.  Obowiązujący
Strona 9 z 41