Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412018-08-2799/2018Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul.Krasickiego w Reszlu"Obowiązujący
422018-08-2398/2018Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Reszla z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Przebudowę drogi gminnej Nr 124038N w miejscowości Pieckowo"Obowiązujący
432018-08-1697/2018 Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Reszla z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Reszel miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 rokuObowiązujący
442018-08-0996/2018Zarządzenie 96/2018 Burmistrza Reszla z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w ReszluObowiązujący
452018-08-0295/2018Zarządzenie 95/2018 Burmistrza Reszla z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Reszlu Obowiązujący
462018-08-0294/2018Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Reszla dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Reszel, położonych w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel.Obowiązujący
472018-07-3193/2018ZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
482018-07-3192/2018Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel. Obowiązujący
492018-07-2791/2018Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Dostawę transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego" w ramach zadania: "Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej"Obowiązujący
502018-07-1990/2018Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Reszla z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Obowiązujący
Strona 5 z 38