Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-10-08125/2018Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Obowiązujący
222018-10-01123/2018 Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Reszla z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
232018-09-28122/2018Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Reszla z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
242018-09-28121/2018ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
252018-09-27120/2018Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel na temat Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rokObowiązujący
262018-09-27119/2018Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 września  2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy  Reszel, położonych  w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel. Obowiązujący
272018-09-27118/2018Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
282018-09-26117/2018Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Reszla z dnia  26 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
292018-09-25116/2018Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Reszla z dnia 25 września 2018 r. sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Reszla z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel oraz emerytom i rencistom tych szkół i placówek.Obowiązujący
302018-09-20113/2018Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Reszla z dnia 20 września  2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej  w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel. Obowiązujący
Strona 3 z 38