Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-01-021/2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Reszla z dnia 02 stycznia 2019  roku w sprawie: przekazania środka trwałego gminnej jednostce organizacyjnej – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w ReszluObowiązujący
122018-12-27170/2018 Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 grudnia  2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
132018-12-20168/2018ZARZĄDZENIE Nr 168/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu na dzień 31 grudnia 2018 roku Obowiązujący
142018-12-20167/2018Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Reszla z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku"Obowiązujący
152018-12-18166/2018ZARZĄDZENIE Nr 166/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 18 grudnia roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Reszel w 2019 rokuObowiązujący
162018-12-17165/2018Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Reszla z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
172018-12-12164/2018Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Reszla z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia likwidatora Filii bibliotecznej w PilcuObowiązujący
182018-12-07161/2018ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 Burmistrza Reszla z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w ReszluObowiązujący
192018-12-06160/2018Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu do klas gimnazjum włączonych do Szkoły Podstawowej Nr 3, do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz do Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w miesiącach: I - VI 2019 roku”Obowiązujący
202018-12-05159/2018Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Reszla z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawniObowiązujący
Strona 2 z 41