Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-11-06136/2018Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Reszel stanowiącej własność Skarbu Państwa  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Obowiązujący
122018-10-30135/2018Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Reszla z dnia 30 października 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
132018-10-30134/2018ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 30 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
142018-10-23132/2018Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Reszla z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Obowiązujący
152018-10-18131/2018ZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
162018-10-18130/2018Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Reszla z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
172018-10-18129/2018Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Reszla z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
182018-10-11128/2018Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Reszla z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel, za cenę niższą  niż ich wartość rynkowa.Obowiązujący
192018-10-09127/2018ZARZĄDZENIE NR 127/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 09 października 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego Obowiązujący
202018-10-08126/2018 Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2018 roku w sprawie: wniesienia udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu Obowiązujący
Strona 2 z 38