Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-09-02106/2019Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Reszla z dnia 02 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
122019-08-2998/2019Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Reszla z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Obowiązujący
132019-08-2997/2019Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Reszla z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i operatora obwodowych komisji wyborczych w Gminie Reszel w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 rokuObowiązujący
142019-08-29102/2019Zarządzenie 102/2019 Burmistrza Reszla z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyznania nagrody Burmistrza za działalność w dziedzinie nauki i  kulturyObowiązujący
152019-08-2695/2019Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Reszla z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Reszel miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 rokuObowiązujący
162019-08-2694/2019Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Reszla z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz trybu postępowania w tych sprawachObowiązujący
172019-08-0193/2019 Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Reszla z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy  Reszel dla projektu pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – umowa Nr RPWM.02.01.00-28-0012/18-00.Obowiązujący
182019-08-0192/2019Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Reszla z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy  Reszel dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” – umowa Nr 00185-65151-UM1400329/18.Obowiązujący
192019-08-0191/2019ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA RESZLA z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Obowiązujący
202019-08-0189/2019Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Reszla z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel. Obowiązujący
Strona 2 z 50