Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XLVI/318/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel.

Załączniki

Treść aktu