Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-11-19149/2018ZARZĄDZENIE NR 149/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
22018-11-15147/2018Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Reszla z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne ,stawki czynszu za lokale socjalne oraz stawek czynszu za lokale użytkowe w Gminie Reszel.Obowiązujący
32018-11-14146/2018Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na  lata 2019 – 2033.Obowiązujący
42018-11-14145/2018Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Reszel na 2019 rok.Obowiązujący
52018-11-14144/2018Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie:  stawek czynszu za dzierżawę terenów komunalnych położonych na terenie Gminy ReszelObowiązujący
62018-11-14143/2018Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
72018-11-14142/2018Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
82018-11-14141/2018Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Reszla z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
92018-11-08137/2018Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Reszla z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - ArchitektonicznejObowiązujący
102018-11-06138/2018Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na:  „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychObowiązujący
Strona 1 z 38