Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212019-06-1871/2019Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Reszla z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Przebudowa drogi gminnej nr 124018N w msc. Leginy dz. Nr 8-336"Obowiązujący
222019-06-14X/84/2019Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Reszel.Obowiązujący
232019-06-14X/83/2019 Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Reszla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.Obowiązujący
242019-06-14X/82/2019Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2018 rok.Obowiązujący
252019-06-14X/81/2019Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Reszla wotum zaufania.Obowiązujący
262019-06-1470/2019Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Reszla z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: przyznania nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ReszluObowiązujący
272019-06-1469/2019 ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 Burmistrza Reszla z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji warunków umowy przez Stowarzyszenie, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania publicznego.Obowiązujący
282019-06-1468/2019Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Reszla z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Reszla z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel oraz emerytom i rencistom tych szkół i placówek.Obowiązujący
292019-06-1267/2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Reszla z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent  w Urzędzie Gminy w ReszluObowiązujący
302019-06-1266/2019Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Reszla z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: przyznania nagród Burmistrza za szczególne  osiągnięcia w dziedzinie nauki  i kultury uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ReszluObowiązujący
Strona 3 z 154