Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Reszla z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki