Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany do umowy Nr 122 TB-ZP.272.8.2021 - ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów”

Załączniki