Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Reszla z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 36/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 04 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 47 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U z 2019 poz. 684 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami ( Dz. U. z 2014, poz.  1152) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W przypadku przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  , zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020  roku  do ochrony lokalu wyborczego wyznaczam  następujących przedstawicieli:

1)    Dariusz Alberski – Komendant Straży Miejskiej, tel. 606 914 139
2)    Andrzej Jankowiak – inspektor Straży Miejskiej , tel.691 686 891
3)    Krzysztof Iwanow – pracownik Urzędu Gminy w Reszlu, tel.502 512 019
4)    Daniel Lewiński – pracownik Urzędu Gminy w Reszlu, tel. 661 451 998

§ 2. Szczegółowy zakres współpracy z Policją w przypadku zaistnienia zdarzenia spowodowanego nadzwyczajnymi wydarzeniami, skutkującego koniecznością zarządzenia przerwy w głosowaniu i zamknięcia lokalu wyborczego regulują stosowne przepisy prawa.

§ 3. Niniejsze zarządzenie przekazuje się:

1) Komendantowi Komisariatu Policji w Reszlu,
2) kierownikom jednostek organizacyjnych, w których usytuowane są lokale wyborcze
3) przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki