Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Reszla z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2019 Burmistrza Reszla z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Reszel

Załączniki