Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany do umowy nr 19 TB.272.8.2018.ZP - Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku

Załączniki