Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512020-02-27XXII/156/2020Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
522020-02-27XXII/155/2020Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu”.Obowiązujący
532020-02-27XXII/154/2020Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reszel. Obowiązujący
542020-02-27XXII/153/2020Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.Obowiązujący
552020-02-27XXII/152/2020Uchwała Nr XXII/152/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reszel w 2020 roku.Obowiązujący
562020-02-219/2020Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Reszla z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej  własność Gminy Reszel.Obowiązujący
572020-02-198/2020Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Reszla z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.Obowiązujący
582020-02-107/2020Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Reszla z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rokuObowiązujący
592020-02-106/2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Reszla z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Reszel miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  10 maja 2020 rokuObowiązujący
602020-01-30XXI/151/2020Uchwała XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Reszlu dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
Strona 6 z 171