Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany do umowy nr 111 TB.272.10.2018.Z - Nazwa zadania: Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku

Załączniki