Awans nauczycieli

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Awans nauczycieli
Wersja z dnia

Awans nauczycieli

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – art. 9a–9i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    "Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego" .
2.    Załączniki: 

a)    poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, 
b)    poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 
c)    zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające następujące informacje:

  • wymiar zatrudnienia nauczyciela oraz nauczany przez niego przedmiot lub rodzaj prowadzenia zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,uzyskana przez nauczyciela ocena dorobku zawodowego za okres stażu oraz data jej dokonania.

II. UWAGI:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku. 

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 

Załączniki