Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji “lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Reszel"

Załączniki

  • Opinia RDOŚ
    format: pdf, rozmiar: 1.78 MB, data dodania:
  • Opinia Sanitarna
    format: pdf, rozmiar: 959.56 KB, data dodania:
  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 656.68 KB, data dodania: