Wersja obowiązująca z dnia

Sprawy

URZĄD STANU CYWILNEGO
   

Kierownik: Lucyna Macełko
Z-ca Kierownika USC: Emilia Pieniak
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 06
E-mail: usc@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

       
DZIAŁ TECHNICZNO - BUDOWLANY
    Kierownik: Piotr Chamik
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Reymonta 1-4
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 28
E-mail: piotr.chamik@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30
       
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - PRAWNY
    Sekretarz: Urszula Sawa
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 03
E-mail: urzadgminy@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30
       
DZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY
    Kierownik: Roland Ballo
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 22
E-mail: roland.ballo@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30