Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria:

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Sprawy

URZĄD STANU CYWILNEGO
 • Dowód osobisty
 • Rejestr wyborców
 • Sprostowanie błędu w treści aktu stanu cywilnego
 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zupełnego, skróconego, wielojęzycznego
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • Wymeldowanie z pobytu czasowego (ponad 3 miesiące)
 • Wymeldowanie z pobytu stałego
 • Zameldowania na pobyt stały
 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zawarcie związku małżeńskiego w formie świeckiej
 • Zmiana imienia i nazwiska
 
DZIAŁ TECHNICZNO - BUDOWLANY
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Zezwolenie na psa rasy uznawanej za agresywną
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO PRAWNY
 • Obsługa osób niesłyszących i głuchoniemych
 • Odpis z Rejestru Instytucji Kultury
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób
 
DZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY
 • Zaświadczenie w sprawach podatkowych