Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko ds gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Zadania wykonywane na stanowisku:

 

  1. W sprawach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
    1. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
    2. realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym studni publicznych
    3. udział w pracach Społecznej komisji Mieszkaniowej i udzielanie informacji w tym zakresie Burmistrzowi
 
 
Magdalena Drapała
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
ul. Reymonta 1-4,pok. Nr 3, tel. 089 755 39 25