Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: WIS Dział Budżetowo-Finansowy

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Stanowisko ds. windykacji i rozliczeń

Zadania wykonywane na stanowisku:  1. Windykacja wszelkich należności należnych Gminie Reszel:
-    wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
-    aktualizacja tytułów,
-    prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
  2.  Prowadzenie ewidencji zajęć wierzytelności.
  3.  Kontrola terminowości realizacji należności nie podatkowych.
  4.  Przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie wniosków do obciążeń hipotecznych ksiąg
         wieczystych.
  5.  Ewidencja i rozliczanie dotacji otrzymywanych i przyznawanych przez Gminę Reszel.
  6.  Bieżąca aktualizacja posiadanej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, oraz:
            - realizacja celów operacyjnych,
            - monitorowanie i pomiary,
            - badanie satysfakcji klientów,
            - przygotowywanie danych wejściowych na przegląd zarządzania oraz przedkładanie
              kierownikowi wniosków dla ciągłego doskonalenia.
 7.  Obsługa programów Word, Exel oraz specjalistycznych wymaganych na stanowisku.
 8.  Wykonywanie innych zadań zleconych do realizacji przez Kierownictwo Urzędu Gminy.
 9.  Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy i Kierownikiem Działu Budżetowo-Finansowego.

Danuta Ciarka
Inspektor ds. windykacji i rozliczeń
pok. Nr 2, tel 089 755 39 21