Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2018-10-302018-11-16Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 420 520,00 złRozstrzygnięte
22Nieograniczony2018-10-262018-11-07„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych."Unieważnione
23Nieograniczony2018-10-152018-10-23„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych."Unieważnione
24Nieograniczony2018-09-282018-10-09Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychUnieważnione
25Inne2018-09-042018-09-11Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilec, dz. nr 184Rozstrzygnięte
26Nieograniczony2018-08-162018-08-31Remont nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i Gminy ReszelRozstrzygnięte
27Nieograniczony2018-08-102018-08-27Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu.Rozstrzygnięte
28Nieograniczony2018-08-092018-08-24Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w miejscowości PieckowoRozstrzygnięte
29Nieograniczony2018-07-272018-08-13Dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego” w ramach zadania : „Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowejZakończone
30Inne2018-07-242018-07-27Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą: „Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZakończone
Strona 3 z 9