Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2018-07-272018-08-13Dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego” w ramach zadania : „Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowejZakończone
22Inne2018-07-242018-07-27Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą: „Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZakończone
23Inne2018-07-172018-07-23Zaproszenie do złożenia ofert na usługę: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”Unieważnione
24Nieograniczony2018-07-052018-07-23"Dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego” w ramach zadania: „Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej”Unieważnione
25Nieograniczony2018-07-052018-07-18Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 362 954,00 złRozstrzygnięte
26Nieograniczony2018-06-28(brak wartości)Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 362 954,00 złUnieważnione
27Nieograniczony2018-06-28(brak wartości)Poprawa infrastruktury komunalnej w Gminie ReszelZakończone
28Nieograniczony2018-06-222018-07-09Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel”Zakończone
29Inne2018-06-192018-06-26Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat A), konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu”Zakończone
30Inne2018-05-252018-06-05Budowa oświetlenia na terenie Gminy ReszelUnieważnione
Strona 3 z 8