Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Inne2019-01-04(brak wartości)Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskichAktualne
22Nieograniczony2019-01-032019-01-11Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn.Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZakończone
23Nieograniczony2018-12-282019-01-08Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ReszelUnieważnione
24Inne2018-12-272018-12-31Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2019Rozstrzygnięte
25Nieograniczony2018-12-122018-12-21Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”Rozstrzygnięte
26Nieograniczony2018-12-072018-12-17Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ReszelUnieważnione
27Nieograniczony2018-11-302018-12-10Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu do klas gimnazjum włączonych do Szkoły Podstawowej Nr 3, do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz do Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w miesiącach: I - VI 2019 rokuRozstrzygnięte
28Nieograniczony2018-11-152018-12-12Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parkuRozstrzygnięte
29Nieograniczony2018-11-092018-11-26Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. DębnikRozstrzygnięte
30Nieograniczony2018-10-302018-11-16Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 420 520,00 złRozstrzygnięte
Strona 3 z 10