Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
11Inne2019-03-222019-04-08Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskichUnieważnione
12Inne2019-03-152019-03-26Remont nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy ReszelZakończone
13Nieograniczony2019-03-112019-03-20Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel w okresie od 02.04.2019 do 01.04.2022Zakończone
14Nieograniczony2019-03-092019-03-18Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel w okresie od 02.04.2019 do 01.04.2022Unieważnione
15Nieograniczony2019-03-062019-04-08Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 7 770 224,00 złZakończone
16Inne2019-03-012019-03-15Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą: „Transport zwierząt gospodarskich”W trakcie
17Nieograniczony2019-02-182019-02-26Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2019Zakończone
18Nieograniczony2019-01-182019-01-28Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Reszel wraz z wywozem nieczystości stałychZakończone
19Nieograniczony2019-01-182019-01-31Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz modernizacja strony www” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZakończone
20Nieograniczony2019-01-112019-01-21Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Reszel.Zakończone
Strona 2 z 10