Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
11Nieograniczony2018-11-152018-12-12Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parkuRozstrzygnięte
12Nieograniczony2018-11-092018-11-26Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. DębnikRozstrzygnięte
13Nieograniczony2018-10-302018-11-16Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 420 520,00 złRozstrzygnięte
14Nieograniczony2018-10-262018-11-07„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych."Unieważnione
15Nieograniczony2018-10-152018-10-23„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych."Unieważnione
16Nieograniczony2018-09-282018-10-09Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychUnieważnione
17Inne2018-09-042018-09-11Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilec, dz. nr 184Rozstrzygnięte
18Nieograniczony2018-08-162018-08-31Remont nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i Gminy ReszelRozstrzygnięte
19Nieograniczony2018-08-102018-08-27Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu.Rozstrzygnięte
20Nieograniczony2018-08-092018-08-24Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w miejscowości PieckowoRozstrzygnięte
Strona 2 z 8